Интериорни врати

386.00 Лв.

Данни за продукта

Номер на продукта Интериорни врати :

Интериорни врати - европейско производство, на конкурентни цени.

Интериорна врата – ламинат (Портадур)

 В цената са включени:

 Каса до 30 см.: Порта Систем

Крило до „90” см.

Пълнеж: „пчелна пита” (група 1) плътно ПДЧ (група 2, група 3)

Стъкло: модел „чинчила”, „жалузия” или „матово закален

Брава: за обикновен и секретен ключ, блокада за баня.

                                                                

                                                                                     + 14                              + 14                                 + 9          

 

Каса в см.

7 - 14

Каса в см.

14 - 20

Каса в см.

20 - 26

Каса в см.

26 - 30

Модел 1.1

Пчелна пита

386 лв.

400 лв.

414 лв.

423 лв.

Модел 1.2

Перфор. ПДЧ

414 лв.

428 лв.

442 лв.

451 лв.

Модел 1.3

Пчелна пита

425 лв.

439 лв.

453 лв.

462 лв.

  Модели 2.1/ 2.2/

3.1/ 3.2 плътно ПДЧ

464 лв.

478 лв.

492 лв.

501 лв.

 

         Доплащане (опции):

1. Двукрилни + 80% от цената на еднокрилните

2. Еднокрилни – за перфорирано ПДЧ (модели 1.1/1.2/1.3)  +45 лв.

    Двукрилни – за перфорирано ПДЧ (модели 1.1/1.2/1.3) + 90 лв.

 3. За крило „100” +35 лв.

 4. Уширение за каса 8 см. + 40 лв.

     Уширение за каса 16 см. + 57 лв.

 5. За стъкло жалузия:                                                    За стъкло матова закалено:

    Модел 1.2 +10 лв.                                                           Модел 1.2 + 15 лв.

    Модел 1.3 +22 лв.                                                           Модел 1.3 + 35 лв.

    Модел 2.2 +22 лв.                                                           Модел 2.2 + 35 лв.

    Модел 3.2 +15 лв.                                                           Модел 3.2 + 25 лв.

 

          

ВАЖНО!

1.Покритието на крилото е с  хоризонтално – вертикален рисунък.

2. Размер 100 е достъпен единствено в група 1 и 3 и се изпълнява във вертикална окраска.

 

 

 

 

           Порта НОВА I – ламинат (Портадур)

                     В цената са включени:

       Каса до 29 см.: Престиж

                       Крило до „90” см.

                       Пълнеж: „пчелна пита”  (група 1)

                                     плътно ПДЧ (група 2, група 3)

                       Стъкло: модел „чинчила

                       Брава: за обикновен и секретен ключ, блокада за баня

 

                                                            +18                        +18                       +18                       +18           

 

Каса в см.

10 - 14

Каса в см.

14 - 18

Каса в см.

18 - 22

Каса в см.

22 – 26

Каса в см.

26 - 29

Модел 1.1

Пчелна пита

456 лв.

474 лв.

492 лв.

510 лв.

528 лв.

Модел 1.2

Пчелна пита

484 лв.

502 лв.

520 лв.

538 лв.

556 лв.

Модел 1.3

Пчелна пита

495 лв.

513 лв.

531 лв.

549 лв.

567 лв.

Модели 2.1,

2.2, 3.1, 3.2

Плътно ПДЧ

534 лв.

552 лв.

570 лв.

588 лв.

606 лв.

 

Доплащане (опции):

1. Двукрилни + 80% от цената на еднокрилните

2. Еднокрилни – за перфорирано ПДЧ (модели 1.1/1.2/1.3)  +45 лв.

    Двукрилни – за перфорирано ПДЧ (модели 1.1/1.2/1.3) + 90 лв.

3. За крило „100” +35 лв.

4. За стъкло жалузия:                                                    За стъкло матова закалено:

    Модел 1.2 +10 лв.                                                           Модел 1.2 + 15 лв.

    Модел 1.3 +22 лв.                                                           Модел 1.3 + 35 лв.

    Модел 2.2 +22 лв.                                                           Модел 2.2 + 35 лв.

    Модел 3.2 +15 лв.                                                           Модел 3.2 + 25 лв.

 

 

 

ВАЖНО!

1.Покритието на крилото е с  хоризонтално – вертикален рисунък.

2. Размер 100 е достъпен единствено в група 1 и 3 и се изпълнява във вертикален рисунък.

 

 

 

 


Фирма: Магазин за врати
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 26
Факс: